зареждане ...

Проекти

Проект по Национална програма  „Развитие на системата на предучилищното образование“

Проект „Пролет,  лято, есен, зима винаги игри да има.“ – укрепване на здравето и повишаване работоспособността на детския организъм.

Проект „Училищен плод“ – Доставка на плодове и зеленчуци за децата от предучилищна възраст.

Проект „Училищно мляко“ – Доставка на мляко и млечни продукти“

Проект „Готови за училище“.

Проект "Обичам природата и аз участвам"

Проект Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование"

Проект BG05M2O<001-3.005-0004"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Национална програма "Успяваме заедно" Модул1 "Хубаво е в детската градина"

Проект "Европейска гаранция за детето"

Проект "Повишаване капацитета на педагогическите специалистиза работа в мултикултурна среда"

Проект " Спортуваме за здраве"

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

  На 14.09.2021г от 16.30ч, ще се проведе родителска среща в двора на детската градина, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19. 

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Елена Стефанова

  Тел:

  0895650912

  Email:

  dg_minzuhar1@abv.bg