зареждане ...

Обществен съвет

    На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

 
Председател на ОС – Пепа Василева
 
Членове:
 
1. Илия Илиев
2. Марияна Теневаева
3. Йорданка Таскова
4. Тодорка Иванова
 
Резервни членове:
1. Маринка Митева
2. Мария Андонова
3. Божана Митева
4. Василка Иванова
5.     Анка Василева 

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

  На 14.09.2021г от 16.30ч, ще се проведе родителска среща в двора на детската градина, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19. 

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Елена Стефанова

  Тел:

  0895650912

  Email:

  dg_minzuhar1@abv.bg