зареждане ...

Нашият екип

     За децата в детска градина „Минзухар“ се грижат 8 педагози. Трима от тях са V професионална квалификационна степен, един с IV ПКС, един с III ПКС и един с II ПКС.. В своята дейност учителите са подпомагани от 4 помощник - възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.

Директор: Eлена Михайлова Стефанова /магистър/

Учители: Галина Златева Колева – старши учител/бакалавър/

        Нели Маринова Железарова- старши учител/магистър/

        Таня Димитрова Джиджева-учител/бакалавър/

        Денка Петрова Тенева-учител/бакалавър/

        Мариана Василева Добрева -учител/магистър/

        Стойка Йорданова Димитрова-учител/бакалавър/

        Цветелина Стефанова Тенева-учител/магистър/

        Мариана Георгиева Жекова - учител/магистър/

 

 

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

  На 14.09.2021г от 16.30ч, ще се проведе родителска среща в двора на детската градина, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19. 

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Елена Стефанова

  Тел:

  0895650912

  Email:

  dg_minzuhar1@abv.bg