зареждане ...

Прием

 Чрез електронната платформа на община Сливен, по зададени и утвърдени критерии и графици от Кмета на община Сливен.

Необходими документи за записване в детската градина, след потвърден прием в електронната система:

1. Заявление по образец

2.медицинско свидетелство

3. Ксерокопие на акт за раждане на детето/за справка/

4. Документ за настоящ адрес

4. Документи за преференции

5. Лични карти и на двамата родители /за справка/

АКТУАЛНО

• Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

  На 14.09.2021г от 16.30ч, ще се проведе родителска среща в двора на детската градина, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19. 

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Елена Стефанова

  Тел:

  0895650912

  Email:

  dg_minzuhar1@abv.bg